Kongre dili İngilizce dir. İsteyen sunumlarını Türkçe de yapabilir.

1
Özet, orijinal çalışma sonuçlarını içermeli ve mümkün olduğunca bilgilendirme amaçlı olmalıdır.
2
Özet, Microsoft Word dokümanı olarak A4 formatında, sayfanın sol kenarında 4 cm, sağ, üst ve alt kenarlarında 3 cm boşluk bırakılarak, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde, tek satır aralıklı ve 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
3
Özet, yapılandırılmış olmalı Amaç, Materyal ve metod, Bulgular ve Sonuç alt başlıklarını içermelidir.
Amaç: Çalışmanın amacı ve hipotezi tanımlanmalıdır.
Materyal ve metod: Materyal, metod/metodlar ve çalışma planı açıklanmalıdır.
Bulgular: Olabildiğince açık yazılmalı ve istatistiksel sonuçları mutlak içermelidir.
Sonuç: Bulgular ve çalışmanın temel sonucu net bir şekilde belirtilmeli ve bu sonuçların önemi vurgulanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Çalışmanın içeriğini yansıtacak şekilde olmalı ve 5 kelimeyi geçmemelidir.
4
Özet, Türkçe ve İngilizce hazırlanmalı ve her bir dil için iki ayrı sayfa kullanılmalıdır. Özet, yapılandırılmış olmalı Amaç, Materyal ve metod, Bulgular ve Sonuç alt başlıklarını içermelidir. İngilizce özette (Abstract) Purpose, Materials and methods, Results, Conclusions alt başlıkları yer almalıdır.
5
Yazar adı/adları küçük ve soyadı/soyadları büyük harfle ortalanarak yazılmalı ve sunumu yapacak olan yazarın adının altı çizilmelidir. Yazarın/yazarların bağlı bulunduğu kurumun adı ve adresi 10 punto ile ortalanarak yazılmalıdır.
6
Bildirisi poster olarak seçilmiş olan araştırıcılar posterlerini 70x100 cm boyutunda (dikey konumda), 1-1,5 m den okunabilecek şekilde hazırlayarak kongre giriş günü ilgili görevliye teslim etmiş olmalıdırlar.
Gönderilen tüm özetler, Kongre Bilimsel Danışma Kurulu'ndaki en az iki hakem tarafından değerlendirilecek ve hakem değerlendirmesi sonucuna göre karar katılımcılara bildirilecektir. Kabul edilen bildiriler için tıklayınız.